Solstråleøya Venelag

Solstråleøya har en lang historie omgitt av både mystikk og sagn. Øya, som ligger i idylliske Godøysund i Tysnes kommune i Hardanger, har en historie som omhandler både engelske adelsmenn, en mystisk ung pike og den norske kongefamilien. Fra gammelt av var solstråleøya bare en stor ubebodd øy uten videre vegetasjon. Det var først når den engelske adelsmannen Mr. Musgrove plutselig dukket opp i Tysnes på slutten av 1800-tallet og kjøpte øya at ting tok form. Mr. Musgrove brukte enorme summer på øya og introduserte en rekke treslag og vekster man ikke finner naturlig i Norge. Etter å ha vært bosatt på øya i 14 år, forsvant Mr. Musgrove like mystisk som han ankom. Etter at Mr. Musgrove forlot øya, ble den overtatt av den Norske kongefamilien. Da kongefamilien ikke hadde mulighet til å bruke øya slik de hadde håpet, ble den i 1991, under Kong Haralds signingsferd, gitt i gave til Tysnes kommune under den forutsetning at den ble tatt i bruk som friluftsareal for lokalbefolkningen og besøkende. Kongen, som satte stor pris på den helt unike vegetasjonen på øya, ønsket å se den bli brukt. Det var ikke riktig at en øy som hadde så mye å by på ikke skulle benyttes.

Kommunen overtar Solstråleøya

Selv om kongen og familien ikke hadde benyttet seg noe videre av øya, var den i alle de årene kongefamilien eide øya, godt ivaretatt. Selv om hovedhuset, som var satt opp Mr. Musgrove, hadde blitt revet noen år tidligere, hadde man tatt vare på de andre byggene og stelt godt med vegetasjonen på øya. Dessverre fulgte ikke Tysnes kommune opp det gode arbeidet da de overtok eiendommen fra Kongen. Til dels grunnet en vanskelig kommuneøkonomi og til dels grunnet at man mistet respekt for den flotte øya nå som den ikke lengre var en del av Kongens eiendommer. Etter flere år med forfall, fikk den flotte øya sin eget vennelag og arbeidet med å bygge opp igjen øya startet på slutten av 1990-tallet.

Vennelagets inntog

Etter å ha fått på plass de riktige tillatelsene fra kommunen kunne vennelaget, som i starten bare telte 8 personer, sette i gang arbeidet som skulle ta mange år. Etter som man begynte å se uttelling for det harde arbeidet, kom flere av lokalbefolkningen til og vennelaget telte på det meste nesten 40 personer. Kommunen kunne heller ikke lengre overse det formidable arbeidet vennelaget hadde lagt ned på øya. Dermed tok også de en mer aktiv rolle i den videre utviklingen og stilte opp med både økonomisk støtte, materialer og utstyr. I løpet av fire år gikk Solstråleøya fra å være en skamplett på den vakre skjærgården til å bli den sommerperlen den fremstår som i dag. Nytt kaianlegg var blitt anlagt slik at båter på opp til 32 fot trygt kunne legge til. Sandstrendene var blitt rengjort og stupebrett og flytebrygger satt opp.

Av de gamle husene som fortsatt lot seg redde, ble det bygd moderne overnattingssteder og to fellesanlegg med toalett og kjøkken, og tilhørende campingplass for telt ble også anlagt på øya.

Den flotte skogen ble trimmet kraftig slik at den igjen kunne vokse seg frisk og turstier som også kan benyttes av personer i rullestoler ble lagt rundt hele øya. Takket være vennelagets formidable innsats gjennom en årrekke, har både lokalbefolkning og besøkende fått et nytt vakkert tilbud i den nydelige skjærgården.

Solstråleøya vennelag står ennå for den daglige driften av overnattingsstedene på øya og legger hvert år ned over 1.500 dugnadstimer på øya. Vennelaget fortjener en enorm hyllest for sitt arbeid. Uten dem ville man aldri hatt denne perlen av en øy i Godøysundet.

Privacy Policy